ΠΟΥΡΑ SILENCIO - ΑΓ. ΔΟΜΙΝΙΚΟΥ

Η σειρά Silencio Red Dot (Red Dot στις Η.Π.Α.) παράγεται στη Δομινικάνή Δημοκρατία για λογαριασμό της Scandinavian Tobacco Group (STG) αποκλειστικά από τους καλύτερους Cigar Rollers ώστε να επιτευχθεί ένα, αναμφίβολα, ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

1

1